Nader onderzoek

Als uit de Inspectie volgt dat het wenselijk is om Nader Onderzoek uit te voeren, dan kunnen wij dat voor u verzorgen.

Nader Onderzoek kan betrekking hebben op:

  • beoordeling scheurvorming en bepalen druksterkte van beton
  • uitvoeren indringingsmetingen, houtmonsteranalyse en bepalen druksterkte van hout
  • uitvoeren corrosieonderzoek, staaldiktemetingen en lasonderzoek aan staal
  • beoordeling scheurvorming, monstername voor beproeving en karakterisering stenen en mortel van metselwerk

Duikinspecties

Uit de inspectie kan volgen dat een duikinspectie wenselijk is om een bepaalde situatie nader te beoordelen. Via GPS-coördinaten worden deze locaties gedeeld met de duiker. De bevindingen van de duiker worden verwerkt in onze rapportage. Deze werkwijze is efficiënt en effectief.

Geotechnisch onderzoek

Vaak werken wij samen met de ingenieurs van Wiertsema & Partners. Als de scheefstand van een kade zorgwekkend is of misschien wel kan leiden tot bezwijken of dat de staaldikte aanzienlijk is afgenomen, dan kunnen de ingenieurs van Wiersma & Partners berekeningen uitvoeren naar de reststerkte en -levensduur en adviseren over te treffen maatregelen.